08-1599-2978

Hot line

e-office@azizstan.ac.th

Email Us

เว็บไซต์โรงเรียน

กิจกรรมและเหตุการณ์น่าสนใจ

18 มกราคม 2565

การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ประเภทการรับสมัคร

Read More
14 มีนาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนโปรแกรมภาษาอาหรับ-อังกฤษ Arabic-English Program (AEP) ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนโปรแกรมภาษาอาหรับ-อังกฤษ Arabic-English Program (AEP) ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565

Read More
24 มกราคม 2565

รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของปัตตานีเปิดเรียน แบบผสมผสานออนไลน์กับออนไซต์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียน

รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของปัตตานีเปิดเรียน แบบผสมผสานออนไลน์กับออนไซต์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียน

Read More