Site news

วิธีดูคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา สำหรับนักเรียน

 
 
Picture of Admin User
วิธีดูคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา สำหรับนักเรียน
by Admin User - Thursday, 17 August 2017, 9:12 AM
 

วิธีดูคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา สำหรับนักเรียน คลิก link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/0B_SQh-tqC2h0QldmSGVtckNBNG8/view?usp=sharing