Site news

วิธีลงทะเบียนรายวิชาให้นักเรียน โดยครูผู้สอน

 
 
Picture of Admin User
วิธีลงทะเบียนรายวิชาให้นักเรียน โดยครูผู้สอน
by Admin User - Wednesday, 16 August 2017, 10:45 AM
 
การลงทะเบียนรายวิชาใน Moodle ของนักเรียนทำได้ 2 วิธี 

1. นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเอง โดยใส่รหัสลงทะเบียนที่ได้จากครูผู้สอน 

2. ครูผู้สอนลงทะเบียนให้นักเรียนเอง 

หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา จะไม่ปรากฎรายชื่อนักเรียน และครูไม่สามารถใส่คะแนน ปพ.5 ได้ 

หากครูต้องการลงทะเบียนให้นักเรียน คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนให้นักเรียน (สำหรับครูผู้สอน)