Site announcements

แบบลงทะเบียนสอบปรับคะแนนครั้งที่ 1,2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

 
Picture of มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
แบบลงทะเบียนสอบปรับคะแนนครั้งที่ 1,2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
by มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - Wednesday, 5 February 2020, 8:51 AM
 

กดลงทะเบียนสอบปรับคะแนนได้ที่นี้

ให้นักเรียนที่มีความประสงค์สอบปรับคะแนนทักษะวิชาการครั้งที่ 1 และ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักเรียนท่านใดไม่ลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์สอบปรับคะแนน เพราะครูผู้สอนจะส่งข้อสอบตามรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
การสอบปรับคะแนนจะสอบในวันศุกร์ ที่ 14 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางงานวัดผลจะประกาศตารางสอบปรับคะแนนให้นักเรียนทราบเร็วๆนี้