Site announcements

รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2562
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:25PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 16/2562 รายงานผลการเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2561+สอบคัดเลือก AEP
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:24PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 19/2562 การรับสมัครนักเรียนใหม่+แบ่งชั้นเรียน+รายงานตัวนักเรียน SMP,AEP+คุมสอบบุคลากรใหม่
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:23PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 18/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานปัจฉิมนิเทศ 2561
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:21PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งคุมสอบปรับคะแนนครั้งที่ 1-3 รายวิชาสามัญ
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 13 มีนาคม 2019, 2:40PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนปรับคะแนนวิชาสามัญ
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - จันทร์, 4 มีนาคม 2019, 12:21PM
 

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนปรับคะแนนวิชาสามัญได้ที่ link ต่อไปนี้https://drive.google.com/file/d/139hM-U92FdMJTEBaLPIi615aPcuD05Hc/view?usp=sharing

 
รูปภาพของตัรมีซี เมาตี
แบบลงทะเบียนสอบแก้ค้างเก่าศาสนา
โดย ตัรมีซี เมาตี - พุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2019, 1:25PM
 

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะสอบแก้ค้างเก่าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่...12/3/2562.......... และสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มีข้อสอบให้ในวันสอบแก้ และจะทำการสอบแก้ระหว่างวันที่ 17-21 / 3 / 2562 และ 25-28 / 3/ 2562

https://docs.google....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(54 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
ยินดีต้อนรับสู่ Moodle สำหร้บปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
โดย Admin User - พุธ, 17 ตุลาคม 2018, 2:20PM
 


คู่มือการใช้งาน moodle สำหรับครู และนักเรียน http://azizstan.thaiddns.com:8080/moodle35/course/view.php?id=26
 
รูปภาพของAdmin User
Aziz Moodle Facebook Page
โดย Admin User - พุธ, 17 ตุลาคม 2018, 8:25AM
 

Page สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน Moodle     https://www.facebook.com/azizlms/ 

ประเภทของรายวิชา