Site announcements

รูปภาพของตัรมีซี เมาตี
ตารางสอบแก้ศาสนาภาคเรียนที่ 2/61
โดย ตัรมีซี เมาตี - อาทิตย์, 28 เมษายน 2019, 11:10AM
 
รูปภาพของAdmin User
ยินดีต้อนรับสู่ Moodle สำหร้บปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
โดย Admin User - อาทิตย์, 21 เมษายน 2019, 11:45AM
 


คู่มือการใช้งาน moodle สำหรับครู และนักเรียน http://azizstan.thaiddns.com:8080/moodle35/course/view.php?id=26
 
รูปภาพของAdmin User
Aziz Moodle Facebook Page
โดย Admin User - อาทิตย์, 21 เมษายน 2019, 11:44AM
 

Page สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน Moodle     https://www.facebook.com/azizlms/


 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2562
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:25PM
 
รูปภาพของมุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
คำสั่งที่ 16/2562 รายงานผลการเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2561+สอบคัดเลือก AEP
โดย มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - พุธ, 20 มีนาคม 2019, 4:24PM
 

ประเภทของรายวิชา