ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 24393 รอยฮาน ตาเยาะ 26/9/2565 29/9/2565 29/9/2565
2 24099 บารออะฮ์ หวัง 12/9/2565 19/9/2565 20/9/2565
3 23819 ซุไรยา มูดี 10/8/2565 15/8/2565 10/8/2565
4 23819 ซุไรยา มูดี 10/8/2565 17/8/2565 17/8/2565
5 22671 ยุซรี แวหนิ 29/7/2565 5/8/2565 5/8/2565
รูปปกหนังสือ