ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20538 มารุดา แวแม 31/8/2565 7/9/2565 5/9/2565
2 22015 นูรัยมี แห่เหล็ม 4/8/2565 11/8/2565 29/8/2565
3 20731 ฟาเดียร์ เจ๊ะเด็ง 6/7/2565 20/7/2565 21/7/2565
รูปปกหนังสือ