ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22644 ฐานทัพ บินอาสัน 24/11/2562 1/12/2562 28/11/2562
2 19031 ตัสนีม ขรีหวัง 10/10/2562 4/11/2562 4/11/2562
3 21848 นูร์ฮาซีกีน หะมะ 26/9/2562 3/10/2562 3/10/2562
4 19320 นูรอารีษา อุมา 19/6/2562 26/6/2562 27/6/2562
รูปปกหนังสือ