ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20176 นูรีฮัน หัดสาหมัด 22/8/2562 29/8/2562
2 18628 ปลายฟ้า ฮามะ 11/7/2562 18/7/2562 1/8/2562
3 19320 นูรอารีษา อุมา 27/6/2562 4/7/2562 10/7/2562
4 17881 อัลมาส ลาเต๊ะมูหะมะ 16/6/2562 23/6/2562 25/6/2562
รูปปกหนังสือ