ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19204 กาตีนี มามะ 30/6/2562 7/7/2562
2 19204 กาตีนี มามะ 21/6/2562 28/6/2562 30/6/2562
3 18628 ปลายฟ้า ฮามะ 16/6/2562 23/6/2562 19/6/2562
รูปปกหนังสือ