ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19320 นูรอารีษา อุมา 13/1/2562 20/1/2562
2 19738 ฟารีดา ฮะมะ 9/1/2562 16/1/2562 10/1/2562
3 18786 ฟารีดา สาเหล่ 3/1/2562 10/1/2562 9/1/2562
4 19062 อัซซูวาณีย์ เตะหนิ 23/12/2561 30/12/2561 2/1/2562
5 18698 ยัสมีน ปะดอ 16/12/2561 23/12/2561 21/12/2561
12
รูปปกหนังสือ