ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18926 มาริณีย์ สมาแอ 26/9/2561 3/10/2561 2/10/2561
2 19434 ยาสมีน อามัด 20/9/2561 27/9/2561 25/9/2561
3 21345 ประภาสิริ หมัดเล 10/9/2561 17/9/2561 17/9/2561
4 18554 นัสรียะ ลาเต๊ะ 4/9/2561 11/9/2561 10/9/2561
5 18583 รุสนานี ยะโก๊ะ 28/8/2561 4/9/2561 4/9/2561
12
รูปปกหนังสือ