ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21090 นาซีฮะห์ เจ๊ะบองอ 6/12/2561 13/12/2561
2 18056 กูไซหม๊ะ แซแม็ง 29/11/2561 6/12/2561 4/12/2561
3 20137 นูรีซา เจะแม 22/11/2561 29/11/2561 29/11/2561
4 18645 ยามีล๊ะ เจะมะ 21/11/2561 28/11/2561 22/11/2561
5 18056 กูไซหม๊ะ แซแม็ง 18/11/2561 25/11/2561 21/11/2561
123
รูปปกหนังสือ