ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19140 นาอีมี่ กามา 7/2/2562 14/2/2562
2 21043 ซอฟาวาตีย์ สาแล๊ะหมิน 4/2/2562 11/2/2562 7/2/2562
3 20033 อริศรา มะมิง 24/1/2562 31/1/2562 31/1/2562
4 19270 สูนีตา เซ็งโซะ 14/1/2562 21/1/2562 21/1/2562
5 21874 นูรียะห์ อาแว 7/1/2562 14/1/2562 14/1/2562
12345
รูปปกหนังสือ