ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18223 ซอเฟีย ยาเต็น 9/9/2561 16/9/2561 24/9/2561
2 18210 ยัสมี ขวัญคาวิน 2/9/2561 9/9/2561 9/9/2561
3 19976 นริศรา ขวัญคาวิน 26/8/2561 2/9/2561 2/9/2561
4 18706 สีตีอามีเนาะ อาลี 7/8/2561 14/8/2561 26/8/2561
5 18645 ยามีล๊ะ เจะมะ 31/7/2561 7/8/2561 7/8/2561
12
รูปปกหนังสือ