ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20429 โรสนา สะแลแม 9/8/2561 16/8/2561
2 20771 อาซูรา วาเด็ง 1/8/2561 8/8/2561 8/8/2561
3 21202 บิสมิล ลาเต๊ะ 23/7/2561 30/7/2561 31/7/2561
4 21306 มุมีนะฮ์ สาและ 19/7/2561 26/7/2561 22/7/2561
รูปปกหนังสือ