ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20097 ยัสมี กะดะแซ 30/7/2562 6/8/2562 31/7/2562
2 19040 ลลิตา ปูเงิน 22/7/2562 29/7/2562 25/7/2562
รูปปกหนังสือ