ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20495 ไซน๊ะ มามะ 6/1/2563 13/1/2563
2 20230 พานิดา ทิพย์ยอและ 30/12/2562 5/1/2563 2/1/2563
3 20097 ยัสมี กะดะแซ 30/7/2562 6/8/2562 31/7/2562
4 19040 ลลิตา ปูเงิน 22/7/2562 29/7/2562 25/7/2562
รูปปกหนังสือ