ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21067 นูรมี สะนิ 21/7/2562 28/7/2562 30/7/2562
2 21606 นูรีฮัน ดามะยะ 5/7/2562 12/7/2562 12/7/2562
3 18769 อารีนา ดาโอะ 16/6/2562 23/6/2562 23/6/2562
รูปปกหนังสือ