ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20962 บุสรอ สะมะเเอ 24/12/2562 2/1/2563 5/1/2563
2 20962 บุสรอ สะมะเเอ 16/12/2562 23/12/2562 24/12/2562
3 20962 บุสรอ สะมะเเอ 9/12/2562 16/12/2562 16/12/2562
4 21067 นูรมี สะนิ 21/7/2562 28/7/2562 30/7/2562
5 21606 นูรีฮัน ดามะยะ 5/7/2562 12/7/2562 12/7/2562
12
รูปปกหนังสือ