ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19143 คอลาตี สาแม 19/8/2562 26/8/2562 29/8/2562
2 19143 คอลาตี สาแม 30/7/2562 6/8/2562 19/8/2562
3 19143 คอลาตี สาแม 22/7/2562 29/7/2562 30/7/2562
4 19674 ธนพร หลงสะ 15/7/2562 22/7/2562 22/7/2562
5 19143 คอลาตี สาแม 4/7/2562 11/7/2562 14/7/2562
12
รูปปกหนังสือ