ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21041 ซอฮาด้า เกปัน 15/1/2562 22/1/2562
2 21041 ซอฮาด้า เกปัน 27/12/2561 3/1/2562 15/1/2562
3 18654 นูรอยฮาน มะยิ 24/12/2561 31/12/2561 27/12/2561
รูปปกหนังสือ