ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19040 ลลิตา ปูเงิน 25/2/2562 4/3/2562 27/2/2562
2 18757 อารยา มะหลี 19/2/2562 26/2/2562 25/2/2562
3 19305 อิสมี เจะดอเลาะ 11/2/2562 18/2/2562 17/2/2562
4 21041 ซอฮาด้า เกปัน 15/1/2562 22/1/2562 24/1/2562
5 21041 ซอฮาด้า เกปัน 27/12/2561 3/1/2562 15/1/2562
12
รูปปกหนังสือ