ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18750 อัสมา ดามัน 16/6/2562 23/6/2562
2 21925 อัซซียะฮ์ โจทย์สัน 23/5/2562 12/6/2562 13/6/2562
3 19674 ธนพร หลงสะ 20/5/2562 27/5/2562 23/5/2562
4 19674 ธนพร หลงสะ 13/5/2562 20/5/2562 20/5/2562
5 19674 ธนพร หลงสะ 5/5/2562 12/5/2562 13/5/2562
12
รูปปกหนังสือ