ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18547 การีมะห์ ดาระแม 23/5/2562 12/6/2562 16/6/2562
2 18547 การีมะห์ ดาระแม 20/5/2562 27/5/2562 23/5/2562
3 18502 ซอฟียะห์ หามะ 9/5/2562 16/5/2562 14/5/2562
4 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 28/2/2562 7/3/2562 11/3/2562
5 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 20/2/2562 27/2/2562 28/2/2562
12
รูปปกหนังสือ