ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21148 ซูไบกะห์ สะเตาะ 7/1/2562 14/1/2562
2 20905 ซอฟียะห์ แยนา 30/12/2561 6/1/2562 7/1/2562
3 21179 อาเร๊ฟ ดามัน 18/12/2561 25/12/2561 26/12/2561
4 20326 เขมิกา อิดือเระ 11/12/2561 18/12/2561 18/12/2561
5 19320 นูรอารีษา อุมา 2/12/2561 9/12/2561 4/12/2561
รูปปกหนังสือ