ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20820 ฟาเดียร์ สาเล็ง 18/1/2562 25/1/2562
2 20820 ฟาเดียร์ สาเล็ง 11/1/2562 18/1/2562 18/1/2562
3 20283 ซีตีอีซะ อาแวกือจิ 2/1/2562 9/1/2562 9/1/2562
4 20283 ซีตีอีซะ อาแวกือจิ 24/12/2561 31/12/2561 2/1/2562
5 19659 ลัลนา บินสัน 11/12/2561 18/12/2561 20/12/2561
12
รูปปกหนังสือ