ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20946 บาซีเราะห์ บากา 12/12/2561 19/12/2561
2 21516 ฟารา ยะปา 30/11/2561 7/12/2561 7/12/2561
3 21433 อารีฟะห์ เหมมา 23/11/2561 30/11/2561 30/11/2561
4 21433 อารีฟะห์ เหมมา 16/11/2561 23/11/2561 23/11/2561
5 19838 ฟาตีอิน ดือราเเม 13/11/2561 20/11/2561 15/11/2561
12
รูปปกหนังสือ