ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20732 อิบตีฮาน บากาสะ 14/5/2562 21/5/2562 16/5/2562
2 21481 นูรฮีดายะห์ สาอิ 14/2/2562 21/2/2562 27/2/2562
3 21248 แวนาซีลา แวยูโซะ 7/2/2562 14/2/2562 11/2/2562
4 21398 ปัดลีนา ขาเดร์ 17/1/2562 24/1/2562 24/1/2562
5 19299 นูรฮาลีดา กาเดร์ 15/1/2562 22/1/2562 16/1/2562
123
รูปปกหนังสือ