ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21597 ซอฟียะฮ์ โตะมิง 3/10/2561 7/10/2561 7/10/2561
2 20079 อิลฮัมด์ บือสุ 30/9/2561 7/10/2561 3/10/2561
3 21338 สุฮัยนี ตันหยง 25/9/2561 2/10/2561 27/9/2561
4 19259 แวคอลีเย๊าะ ยาโงะ 20/9/2561 27/9/2561 23/9/2561
รูปปกหนังสือ