ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19918 นิอามานี มะลี 4/12/2561 11/12/2561
2 18645 ยามีล๊ะ เจะมะ 25/11/2561 2/12/2561 3/12/2561
3 19288 ซาฟูเร๊าะห์ แซลี 22/11/2561 29/11/2561 25/11/2561
4 18927 ซูไฮลา อาแว 15/11/2561 22/11/2561 21/11/2561
5 19171 อริสรา อะลีหะ 6/11/2561 13/11/2561 13/11/2561
12
รูปปกหนังสือ