ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21525 อารีสา อาแว 13/12/2561 20/12/2561
2 21642 มารีนี มะนันโล๊ะ 7/12/2561 14/12/2561 12/12/2561
3 21642 มารีนี มะนันโล๊ะ 30/11/2561 7/12/2561 7/12/2561
4 17866 อูมียะห์ เจะบราเฮง 20/11/2561 27/11/2561 27/11/2561
5 20632 อิคลาส แยนา 13/11/2561 20/11/2561 20/11/2561
12
รูปปกหนังสือ