ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20269 วริศรา แรแร 16/12/2561 23/12/2561
2 18396 ซูมัยยะฮ์ อลัม 11/12/2561 18/12/2561 12/12/2561
3 21754 ดานียะห์ เจ๊ะและ 2/12/2561 9/12/2561 9/12/2561
4 19610 อัสมี จันทร์ดี 21/11/2561 28/11/2561 28/11/2561
5 20895 ฟาตอนียะห์ ยูโซะ 15/11/2561 22/11/2561 21/11/2561
12
รูปปกหนังสือ