ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20495 ไซน๊ะ มามะ 3/10/2561 8/10/2561 7/10/2561
2 19809 อัสหมะ สาและ 1/10/2561 7/10/2561 1/10/2561
3 20058 ฟาดีละห์ สาหลำ 30/9/2561 7/10/2561 30/9/2561
4 20326 เขมิกา อิดือเระ 20/9/2561 27/9/2561 27/9/2561
รูปปกหนังสือ