ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19116 นาซอฟะห์ สาเเมบากอ 20/12/2561 27/12/2561 30/12/2561
2 18118 อาสารีนา เจ๊ะเหง๊าะ 9/12/2561 16/12/2561 17/12/2561
3 18950 ซูบีรา ช่วยบำรุง 29/11/2561 6/12/2561 4/12/2561
4 18950 ซูบีรา ช่วยบำรุง 22/11/2561 29/11/2561 29/11/2561
5 17836 ซัมซียะห์ สะเต็ง 13/11/2561 20/11/2561 21/11/2561
123
รูปปกหนังสือ