ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20190 กะห์ตีณีย์ มูซอ 28/2/2562 7/3/2562 3/3/2562
2 18656 สากีนะห์ สะนิ 15/2/2562 22/2/2562 24/2/2562
3 18502 ซอฟียะห์ หามะ 6/2/2562 13/2/2562 14/2/2562
4 18575 ตัสนีม สะตี 20/1/2562 27/1/2562 5/2/2562
5 19956 ฟารีญาร์ อาลี 25/12/2561 31/12/2561 16/1/2562
12
รูปปกหนังสือ