ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21280 ซูฮัยมีย์ สาระอาหลี 14/1/2562 21/1/2562 15/1/2562
2 18750 อัสมา ดามัน 22/7/2561 29/7/2561 6/8/2561
รูปปกหนังสือ