ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18236 วรรณิษา มะ 28/2/2562 7/3/2562 11/3/2562
2 20820 ฟาเดียร์ สาเล็ง 13/2/2562 20/2/2562 21/2/2562
3 20820 ฟาเดียร์ สาเล็ง 5/2/2562 12/2/2562 13/2/2562
4 17868 ซูมัยยะห์ ยีดือเระ 23/1/2562 30/1/2562 30/1/2562
5 17858 นีสรีน มะดีเยาะ 10/1/2562 17/1/2562 17/1/2562
12
รูปปกหนังสือ