ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18129 นูรีซะห์ จันทวงษ์ 2/9/2561 9/9/2561
2 18769 อารีนา ดาโอะ 22/7/2561 29/7/2561 29/7/2561
รูปปกหนังสือ