ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20352 ดารายา กะลูแป 13/1/2562 20/1/2562
2 18017 ดัลญา กายียุ 23/12/2561 30/12/2561 6/1/2562
3 17881 อัลมาส ลาเต๊ะมูหะมะ 20/12/2561 27/12/2561 20/12/2561
4 21788 อัสมานี หามิ 12/12/2561 19/12/2561 18/12/2561
5 21455 อาดิลนา หมานแส๊ะ 30/11/2561 7/12/2561 7/12/2561
12
รูปปกหนังสือ