ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18629 ซูรีน่า วาเลง 5/5/2562 12/5/2562 12/5/2562
2 18705 วันนูรสุริยาณี ดอเลาะ 24/2/2562 3/3/2562 6/3/2562
3 18705 วันนูรสุริยาณี ดอเลาะ 17/2/2562 24/2/2562 24/2/2562
4 18546 นูร์ฮูดา มูดอราแม 5/2/2562 12/2/2562 6/2/2562
5 20905 ซอฟียะห์ แยนา 24/1/2562 31/1/2562 29/1/2562
123
รูปปกหนังสือ