ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20657 ฟาตอน๊ะห์ ปะจูเซ็ง 20/2/2562 27/2/2562
2 19040 ลลิตา ปูเงิน 8/2/2562 15/2/2562 20/2/2562
3 18629 ซูรีน่า วาเลง 27/1/2562 3/2/2562 31/1/2562
4 18997 พาดีละห์ ดอเลาะ 13/1/2562 16/1/2562 13/1/2562
5 18997 พาดีละห์ ดอเลาะ 13/1/2562 20/1/2562 21/1/2562
12345
รูปปกหนังสือ