ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18960 อัสมะ อาแว 23/5/2562 12/6/2562
2 18563 ซอฟียะห์ แพทย์สาหลำ 13/5/2562 20/5/2562 21/5/2562
3 18563 ซอฟียะห์ แพทย์สาหลำ 5/5/2562 12/5/2562 13/5/2562
4 18231 นูรีดา มะมิง 4/3/2562 10/3/2562 14/3/2562
5 20657 ฟาตอน๊ะห์ ปะจูเซ็ง 20/2/2562 27/2/2562 4/3/2562
123456
รูปปกหนังสือ