ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18960 อัสมะ อาแว 24/9/2561 1/10/2561 2/10/2561
2 18960 อัสมะ อาแว 17/9/2561 24/9/2561 24/9/2561
3 18650 นาเดีย ดอเล็ง 7/8/2561 14/8/2561 27/8/2561
4 21188 แวรูกอยยะห์ แวนุเซ็ง 31/7/2561 7/8/2561 7/8/2561
5 19204 กาตีนี มามะ 19/7/2561 26/7/2561 26/7/2561
12
รูปปกหนังสือ